EU projekt „Razvojem inovativnog proizvoda do veće konkurentnosti tvrtke te briga o okolišu“10.09.2018.

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 05.09.2018.godine započela je provedbu EU projekta:

„Razvojem inovativnog proizvoda do veće konkurentnosti tvrtke te briga o okolišu“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03

 

Sažetak:

Marex Elektrostroj je tržišni lider u proizvodnji priključnih energetskih ormarića vrhunske kvalitete za marine i autokampove. Tvrtka je na hrvatskom tržištu prepoznata kao pouzdan partner s proizvodima vrhunske kvalitete, što dokazuje i podatak da se priključni energetski ormari tvrtke danas nalaze u 85% hrvatskih marina. Tvrtka kontinuirano prati svjetske trendove u marinama, lukama i kampovima te neprestano usavršava kvalitetu proizvoda kako bi se odgovorilo na neprestane promjene u tehnologiji te udovoljilo visokim zahtjevima i željama korisnika.

Priključni ormari neophodni su u svakoj marini, kampu ili lučkoj kapetaniji (kupci - ciljana tržišta) te objedinjuju funkciju priključenja s postojeće niskonaponske mreže i mjernog mjesta za plovila i kamp kućice. Marex Elektrostroj u mogućnosti je napraviti priključni ormar u potpunosti prema željama i potrebama kupca – brojem te vrstom priključaka, traženim materijalom izrade, vizualnim izgledom ormara (boja, logo marine/kampa), načinu obračuna potrošnje – što je konkurentska prednost tog proizvoda. Ovisno o instaliranoj snazi te broju priključaka za opskrbu električne energije i vode ormarići mogu biti različite izvedbe (različiti u dimenzijama i dispoziciji pojedinih komponenata u ormariću). Neovisno o specifikacijama pojedinog ormarića, načinu nadzora/kontrole ili komunikacijskog umrežavanja ormarića, upravljačka elektronika i distribuirana jedinica izvedena je na jednaki način. Upravljačka elektronika čini sustav za prikupljanje podataka o korisnicima i potrošnji pojedinog priključka te upravljanja distribuiranom jedinicom. Distribuirana jedinica je uređaj s ugrađenim ulazima i izlazima, tipkama, signalizacijom te uređajem za komunikaciju na kratke udaljenosti (engl. Near-field communication device, NFC uredaj). 

Razvojem novih tehnologija na tržištu raste potražnja za uređajima koji u realnom vremenu mogu omogućiti kontrolu potrošnje, ispravnosti priključka i brzi odaziv u slučaju incidenta.

Potražnja je u kontinuiranom porastu i potječe od obje strane – kupca proizvoda (marine, kampovi) i od strane krajnjeg korisnika (krajnjeg kupca energenta u marini i kampu). Marex Elektrostroj provedbom ovog projekta omogućiti će zadovoljavanje te potražnje. Naime, tehnološke karakteristike današnjih ormarića dovele su do mogućnosti razvoja usluge centralnog nadzora, što bi kupcima bilo od velikog značaja u poslovanju. Svrha nadzora je pružanje i prikupljanje podataka svih manjih cjelina tako da se upravljanje korisničkim računima može izvoditi sa centralnog računala. U tom slučaju, centralno računalo može prikazivati trenutno stanje svakog ormarića te prikupljene statističke podatke. Kako bi predložena usluga bila moguća, potrebno je komunikacijskom vezom spojiti sve Master ormariće sa centralnim računalom te izraditi recepcijski softver za nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode, što će se ostvariti u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te pomoću ovog projekta.

Razvoj i izrada navedenog recepcijskog softvera koji će omogućiti umrežavanje te nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode kupcima će omogućiti efikasnije poslovanje, a Marex Elektrostroju daljnje učvršćivanje pozicije lidera u proizvodnji priključnih ormarića na hrvatskom tržištu. Obzirom da se tvrtka sve više orijentira na međunarodno tržište, razvoj takvog inovativnog proizvoda omogućiti će veću konkurentnost tvrtke i na europskom i globalnom tržištu, što će u konačnici rezultirati većim izvozom i većim prihodom tvrtke.

 

Razdoblje provedbe projekta: 05.09.2018. do 04.12.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 125.000,00 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  100.000,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 75.000,00 Kn

 

Ciljevi projekta su:

-   Novi proizvod „ Recepcijski softver – Harbour Commander“ kao intelektualno vlasništvo tvrtke

-   Zadržavanje pozicije tržišnog lidera u zemlji  te pozicioniranje tvrtke kao regionalnog lidera

    te konkurentne tvrtke na europskom i globalnom tržištu u ovom segmentu proizvodnje

-   Povećani prihod od prodaje s tendencijom rasta prihoda od prodaje u inozemstvu

-   Povećani obim proizvodnje i broja zaposlenika

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr