HARBOUR COMMANDER CLOUD U ACI MARINI DUBROVNIK01.12.2022.

ACI marina Dubrovnik provela je razvojni projekt najvećih infrastrukturnih radova u posljednjih 30-ak godina ukupne vrijednosti 35 milijuna kuna. Od ove sezone imaju kapacitete za plovila duljine 20 metara i više što je ‘ključ’ ove investicije za prijeko potrebni razvoj kojim se prate nautički trendovi kako bi marina ostala u samom vrhu svjetske nautike.

U sklopu rekonstrukcije elektromreže, investitor je ugradio 113 priključnih energetskih ormara sa najnovijim Harbour Commander Cloud sustavom upravljanja opskrbom električnom energijom i vodom koji je u potpunosti osmislila i certificirala tvrtka Marex Elektrostroj d.o.o. kao najveći proizvođač energetskih ormara u Republici Hrvatskoj.

U Harbour Commander Cloud sustavu ormarići su povezani na internet, a priključcima se upravlja na daljinu pomoću mrežne aplikacije. Baza podataka pohranjena je na cloudu. Aplikaciji se pristupa pomoću pametnog telefona, tableta ili računala koji imaju pristup internetu. Razlikuju se administratorska aplikacija za djelatnike na recepciji, administratorska aplikacija za mornare i klijentska aplikacija za nautičare.

Ključne značajke administratorske aplikacije:

- interaktivna mapa s prikazom ormarića

- pregled ormarića (prikaz ormarića s trenutnim statusom priključaka, prikaz svih aktivnih i neaktivnih sesija te daljinsko uključenje/isključenje priključka)

- pregled korisnika (pretraga prema brodu, imenu, prezimenu, e-mailu, prikaz sesija s početnim i završnim stanja brojila, trajanjem i potrošnjom, kredit, postavke prepaid/postpaid, tarife, ograničenje priključaka itd.)

- pregled alarma (prikaz aktivnih alarma i prikaz alarma kroz povijest)

- pregled statistike i analiza (pregled ormarića prema potrošnji, pregled korisnika prema potrošnji, pregled priključaka prema potrošnji)

- postavke (tarife, online plaćanje i ograničenja korištenja priključka)

 

Ključne značajke klijentske aplikacije:

- uključivanje/isključivanje priključka skeniranje QR koda na ormariću

- prikaz detalja i prošlih sesija

- online plaćanje

 

Plaćanje utroška električne energije i vode moguće je u prepaid i postpaid varijanti.

Harbour Commander Cloud sustav u ACI marini u Dubrovniku se pokazao kao iznimno efikasan i jednostavan za korištenje, kako za administratore tako i za klijente koji u samo nekoliko trenutaka putem svog mobilnog uređaja mogu početi koristiti uslugu, bez stvaranja nepotrebnih gužvi na recepciji i bez čekanja mornara da omogući punjenje plovila, a ujedno imaju kompletan uvid u stanje potrošnje/plaćanja od trenutka aktivacije usluge.