3. nagrada za najbolju inovaciju na 9. Salonu inovacija Bjelovar 202113.01.2022.

Na 9. Salonu inovacija Bjelovar 2021. održanog 02.12.2021.godine u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, nakon detaljnog pregleda inovacija prikazanih na virtualnim štandovima izlagača, Ocjenjivački je sud glasovao i donio odluku da 3. nagradu za najbolju inovaciju osvaja sustav Harbour Commander tvrtke Marex Elektrostroj d.o.o.

Harbour Commander je sustav za upravljanje opskrbom električnom energijom i vodom u marinama i lučkim upravama. Sustav mjeri potrošnju električne energije i vode pojedinog korisnika. Naplata je moguća u prepaid i postpaid varijanti.

Harbour Commander Online 

Kod Harbour Commander Online sustava svi priključni energetski ormarići umreženi su s recepcijom. 
Korisnik se identificira RFID karticom
Na interaktivnoj mapi na recepcijskom računalu prikazuje se trenutni status svih priključnica
Daljinska kontrola priključaka
Baza podataka po korisnicima i po priključnicama
Baza podataka alarma, evidencija o stanju opreme
E-mail ili SMS dojava alarma
Automatski izbor jezika na korisničkom sučelju 
Povezivanje s blagajničkim softverom
 

Harbour Commander Offline  
 
Priključni energetski ormari s ugrađenim Harbour Commander Offline sustavom međusobno su potpuno neovisni. 

Korisnik se identificira RFID karticom na kojoj je pohranjen kredit
Prikaz trenutnog stanja kredita na svakom ormariću
Mogućnost povrata preostalog kredita
Kredit je zaštićen sigurnosnim algoritmom
Sustav mjeri potrošnju pojedinog korisnika
Automatski izbor jezika na korisničkom sučelju 

Vođeni daljnjom željom na usavršavanjem sustava, naš tim za razvoj već radi na nadogradnji Harbour Commandera!