EU projekt: „MAREX – HRVATSKA KVALITETA “ 15.11.2019.

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 11.09.2019.godine započela je provedbu EU projekta:

 

„MAREX – HRVATSKA KVALITETA “ ( KK.03.2.1.11.0028 )

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Znakovi kvalitete (referentna oznaka : K.K.03.2.1.11 )

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Marex elektrostroj d.o.o.

 

Sažetak:

 

O znakovima kvalitete HGK ( preuzeto sa stranice: www.znakovi.hgk.hr )

 „ Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda. Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znakovi kvalitete HGK zaštićeni su također i na europskom tržištu u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization). “

 

Misija tvrtke Marex Elektrostroj d.o.o. Zadar  je stvaranje visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji osvajaju povjerenje i sigurnost kupaca. Dugoročni cilj tvrtke je ojačati tržišnu poziciju u zemlji, te iskoristi priliku na tržištu koja se otvara kroz rastuće investicije u turizmu, komunalnoj infrastrukturi i građevinarstvu i izaći s proizvodima na međunarodno tržište.

 

Svrha projekta „ MAREX - HRVATSKA KVALITETA  “ je, sukladno misiji tvrtke,  označavanje vlastitih proizvoda znakom „Hrvatska kvaliteta“ i tako napraviti novi korak naprijed u potvrdi kontinuirane kvalitete i sigurnosti svojih proizvoda čime želimo jasno dati do znanja našim kupcima, dobavljačima kao i svim ostalim zainteresiranim stranama da nam je kvaliteta jedan od glavnih razvojnih ciljeva na kojima temeljimo opstojnost poslovanja.

 

Ciljevi projekta su:

 

-        Označavanje 8 modela priključnih energetskih ormara s oznakom Hrvatska kvaliteta

-        Označavanje 3 modela tuševa za javne površine s oznakom Hrvatska kvaliteta

-        Povećane prihoda

 

ukupnu vrijednost projekta: 45.500,00 kn

iznos koji sufinancira EU: 45.500,00 kn

razdoblje provedbe projekta: 11/09/2019 do 10/10/2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ana Baričić, direktor@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

www.razvoj.gov.hr

www.znakovi.hgk.hr