EU projekt "Razvoj naprednog priključnog energetskog ormara za napajanje plovila"06.05.2021.

Tvrtka Marex Elektrostroj d.o.o. dana 13. travnja 2021. godine započela je provedbu EU projekta:

"Razvoj naprednog priključnog energetskog ormara za napajanje plovila"

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 - inačica 6

 

Sažetak:

MAREX Elektrostroj (MAREX) je tržišni lider u proizvodnji priključnih energetskih ormara za marine, privezišta i kampove s više od 50 godina tradicije. MAREX-ovi priključni energetski ormari se koriste u više od 85% hrvatskih marina duž cijele Jadranske obale, od Pule do Dubrovnika. 2011. godine tvrtka je krenula u proizvodnju „pametnih ormara“ (na engleskom „smart system“ odnosno „ smart pedestals“) koji imaju mogućnost daljinskog upravljanja.


Priključni energetski ormari za napajanje plovila neophodni su u svakoj marini, lučkoj kapetaniji ili kampu te objedinjuju funkciju priključenja s postojeće niskonaponske mreže i mjernog mjesta za plovila. S razvojem tehnologije pojavili su se zahtjevi korisnika koji žele platiti samo realnu potrošnju, pogotovo kada su u pitanju plovila koja su u marini u privremenom ili povremenom vezu, poput chartera ili tranzitnih plovila. Zbog toga je prije 10 godina u MAREX-u uvedeno praćenje individualne potrošnje putem brojila koja su postavljena uz priključni energetski ormar. Po dolasku u marinu, vlasniku plovila dodjeljuje se identifikacijska kartica i njegovi se podaci zapisuju u bazu podataka na računalu. Dodijeljenom karticom korisniku je omogućeno korištenje jednog priključka za električnu energiju i jednog priključka za vodu. Informacije o realnoj potrošnji pohranjuju se u bazu podataka na računalu recepcije marine te vlasnik plovila po završetku boravka na recepciji podmiruje dug.

U sklopu predloženog razvoja napravit će se još veći tehnološki iskorak u smislu razvoja proizvoda, budući da će se priključni energetski ormar povezati s cloudom i mobilnim uređajem krajnjeg korisnika. Nakon registracije krajnji korisnik će na svom mobilnom uređaju dobiti mogućnost odabira priključka za električnu energiju i vodu. Također, nakon pokretanja usluge u svakom će trenutku imati uvid u trenutnu potrošnju, a po završetku boravka dug će moći podmiriti online plaćanjem. Na ovaj način će se povećati zadovoljstvo korisnika s obzirom da će u svakom trenutku imati informacije o trenutnoj potrošnji. Također će mu se omogućiti veća fleksibilnost u smislu planiranja vremena odlaska i dolaska u marinu, budući da plaćanje uslugu električne energije i vode neće morati rješavati preko recepcije. S druge strane, ovakav proces digitalizacije samoj marini omogućuje učinkovitije planiranje resursa jer nema potrebe za dodatnim djelatnikom koji očitava stanje na brojilu uz istovremeno rasterećenje recepcije na kojoj se plaća korištenje priključka.

Priključni energetski ormar koji će se razviti u sklopu projekta u sebi će sadržavati kontroler (digitalni, logički PLC) koji će upravljati samim ormarićem. Kontroler će prikupljati podatke o trenutnom stanju ormara, uključujući podatke o broju aktivnih priključaka, pojavi bilo kakve greške u radu, aktiviranju alarma ili primjerice ispadanju osigurača. Prikupljeni podaci slat će se na Cloud gdje će se obrađivati i slati natrag u obliku zahtjeva za korištenje priključka. Kućište ormara podijeljeno je na dva dijela. Pregrada odvaja donji dio (voda) od gornjeg (električna energija). Vodovodni dio sadrži glavni ventil, filter, elektromagnetske ventile, vodomjere s impulsnim davačima i slavine. Električni dio sadrži zaštitnu opremu (fidovke i automatske prekidače), sklopnu opremu, mjernu opremu, upravljačku opremu (PLC) i komunikacijsku opremu (switch, access point). PLC prikuplja statuse o pojedinom priključku (statusu priključnice i statusu osigurača) te očitava potrošnju s brojila. Podatke prosljeđuje u Cloud na obradu. Na zahtjev iz Clouda, PLC uklapa sklopnik čime se omogućuje korištenje priključka.

Razvoj proizvoda je već ostvario visoku tehnološku razinu zrelosti, međutim da bi se mogao nastaviti potrebno je provesti predispitivanja kojima će se testirati funkcionalnost prototipa rješenja i adekvatnost izbora opreme, njezinog razmještaja unutar ormarića te ožičenja. U tom smislu cijeli ormarić (uključujući i kućište i opremu) mora dokazati da udovoljavaju zahtjevima Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC Direktiva 2014/30/EU) kako bi se potvrdila sigurnost proizvoda za okoliš i za krajnjeg korisnika. Budući da MAREX nema vlastite kapacitete niti infrastrukturu za provođenje potrebnih razvojnih ispitivanja, kao ZIO na projektu je odabran KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. (KIET). KIET raspolaže vlastitim Laboratorijskim centrom u kojem provodi razvojna ispitivanja kojima se potvrđuje udovoljava li proizvod zahtjevima spomenute EU direktive. 

Rezultat projekta bit će razvoj naprednog priključnog energetskoga ormara koji može komunicirati s cloudom te s mobilnim uređajem krajnjeg korisnika (na eng. harbour commander). Ovakav proizvod je inovacija u ponudi tvrtke te će MAREX realizacijom projekta napraviti značajan iskorak u primjeni naprednih tehnologija i automatiziranih rješenja u svom proizvodnom asortimanu. Time će dodatno potvrditi poziciju lidera na domaćem tržištu, ali i značajno ojačati poziciju na međunarodnom tržištu. Očekuju se veća konkurentnost tvrtke kao i veći prihodi od prodaje, odnosno izvoza.

 

Razdoblje provedbe projekta: 13.04.2021. do 12.07.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 79.100,00 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  79.100,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 59.325,00 Kn

 

Cilj projekta je:

-  razvoj naprednog priključnog energetskoga ormara za napajanje plovila koji će komunicirati s Cloud tehnologijom i mobilnim uređajem krajnjeg korisnika, odnosno vlasnikom plovila. Nakon registracije krajnji korisnik će na svom mobilnom uređaju dobiti mogućnost odabira priključka za napajanje plovila električnom energijom i vodom. Tako će u svakom trenutku imati uvid u trenutnu potrošnju, a po završetku boravka dug će podmiriti online.

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr