EU projekti15.11.2019.

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 11.09.2019.godine započela je provedbu EU projekta:

 

„MAREX – HRVATSKA KVALITETA “ ( KK.03.2.1.11.0028 )

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Znakovi kvalitete (referentna oznaka : K.K.03.2.1.11 )

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Marex elektrostroj d.o.o.

 

Sažetak:

 

O znakovima kvalitete HGK ( preuzeto sa stranice: www.znakovi.hgk.hr )

 „ Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda. Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znakovi kvalitete HGK zaštićeni su također i na europskom tržištu u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization). “

 

Misija tvrtke Marex Elektrostroj d.o.o. Zadar  je stvaranje visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji osvajaju povjerenje i sigurnost kupaca. Dugoročni cilj tvrtke je ojačati tržišnu poziciju u zemlji, te iskoristi priliku na tržištu koja se otvara kroz rastuće investicije u turizmu, komunalnoj infrastrukturi i građevinarstvu i izaći s proizvodima na međunarodno tržište.

 

Svrha projekta „ MAREX - HRVATSKA KVALITETA “ je, sukladno misiji tvrtke,  označavanje vlastitih proizvoda znakom „Hrvatska kvaliteta“ i tako napraviti novi korak naprijed u potvrdi kontinuirane kvalitete i sigurnosti svojih proizvoda čime želimo jasno dati do znanja našim kupcima, dobavljačima kao i svim ostalim zainteresiranim stranama da nam je kvaliteta jedan od glavnih razvojnih ciljeva na kojima temeljimo opstojnost poslovanja.

 

Ciljevi projekta su:

 

-        Označavanje 8 modela priključnih energetskih ormara s oznakom Hrvatska kvaliteta

-        Označavanje 3 modela tuševa za javne površine s oznakom Hrvatska kvaliteta

-        Povećane prihoda

 

ukupnu vrijednost projekta: 45.500,00 kn

iznos koji sufinancira EU: 45.500,00 kn

razdoblje provedbe projekta: 11/09/2019 do 10/10/2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ana Baričić, direktor@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

www.razvoj.gov.hr

www.znakovi.hgk.hr

 

 

 

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 01.01.2019.godine započela je provedbu EU projekta:

 

„Internacionalizacijom poslovanja do veće konkurentnosti tvrtke Marex Elektrostroj na globalnom tržištu“ ( KK.03.2.1.16.0190 )

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2 K.K.03.2.1.16

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Marex elektrostroj d.o.o.

 

Sažetak:

 

Tvrtka Marex Elektrostroj svjesna je kako su sajmovi mjesta na kojima mogu svojim nastupom potvrditi vlastitu inventivnost, stručnost i sposobnost te time osigurati širenje na međunarodna tržišta i daljni rast i razvoj tvrtke. Na sajmovima se direktno dobije uvid u karakteristike i kretanja na međunarodnom tržištu, prepoznavaju se trendovi, omogućava se neposredni benchmarking u odnosu na konkurenciju te uspostavlja B2B i komunikacija licem u lice koja još uvijek ima prednost ispred svih ostalih načina komunikacije. Ujedno potencijalni kupci i partneri mogu testirati i „opipati“ proizvode te se može ostvariti suradnja kako s posjetiteljima sajma tako i s drugim izlagačima.

Uspješna provedba projekta iz prvog poziva "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova"  u okviru kojeg se  tvrtka tijekom 2017. i 2018 .godine uspješno prezentirala na najvećem sajmu nautike na svijetu  METSTRADE u Amsterdamu te ostvarila prve značajne kontakte na međunarodnom tržištu i dobila vrlo kvalitetne upite za konkretne projekte, a dokaz o zapaženosti i prepoznatljivosti tvrtke i njenih proizvoda leži u činjenici da je u sajamskom časopisu izašao značajan članak (ne reklama!) za što ne dobiju priliku mnogi izlagači, tvrtka je odlučila u budućem razdoblju proširiti nastup na sajmovima.

 

U okviru projekta  „Internacionalizacijom poslovanja do veće konkurentnosti tvrtke Marex Elektrostroj na globalnom tržištu“  tvrtka će tijekom 2019. i 2020. godine izlagati na sajmovima METSTRADE u Amsterdamu i SALONE NAUTICO u Genovi i time ostvariti kontinuirano izlaganje na relevantnim sajmovima u njenoj industriji.

Provedbom ovog projekta tvrtka će učvrstiti i dalje razvijati svoju poziciju te još uspješnije  promovirati i prodavati svoje proizvode na međunarodnom tržištu, što svojom kvalitetom i zaslužuju.

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2019. do 01.01.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 418.567,89 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  238.044,69 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 202.337,94 Kn

 

Ciljevi projekta su:

 

- Povećani prihod od prodaje u inozemstvu

- Povećani obim proizvodnje i broja zaposlenika

Projekt je završen 31.12.2022.godine.

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/

 

 

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 01.03.2019. godine započela je provedbu EU projekta:

„Marex - Usklađivanje s zavarivačkim normama“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) KK.03.2.1.14

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Marex elektrostroj d.o.o.

 

Sažetak:

Projektom MAREX - USKLAĐIVANJE S ZAVARIVAČKIM NORMAMA (HRN EN ISO 3834; HRN EN 1090) tvrtka MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. će napraviti novi korak naprijed, koji joj je potreban za rast i razvoj, organizaciju unutarnjeg poslovanja, podizanje kvalitete varenih proizvoda, sigurnosti naših kupaca, kao i pruženih usluga te osvajanje novih tržišta. Od proizvođača Elektro ormara i varenih konstrukcija poznatog na lokalnom nivou i pojedinačnim kupcima, postati veliki hrvatski proizvođač usmjeren za želje kupaca, sa zasluženom potvrdom kvalitete varenih konstrukcija i zavarivačkih postupaka koji su usklađeni sa EU regulativom, te prihvaćen kao potvrda kvalitete i sigurnosti što će omogućiti pristup EU

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Želimo jasno dati do znanja našim kupcima, dobavljačima kao i svim ostalim zainteresiranim stranama, ujedno imati i neovisnu potvrdu (certifikat nezavisne ovlaštene kuće) da nam je kvaliteta zavarivačkih postupaka pri izradi priključnih ormara i ostalih varenih konstrukcija sukladno normi ISO 3834, odnosno kvaliteta procesa izrade zavarenih konstrukcija sukladno normi ISO 1090 jedan od glavnih razvojnih ciljeva na kojima temeljimo budućnost poslovanja. Ovako jasna komunikacija sa zainteresiranim stranama, prvenstveno sa velikim kupcima otvoriti će nam lakši put do novih ugovora.

Ukupna vrijednost projekta: 314.562,50 kn

Iznos koji sufinancira EU: 213.902,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01/03/2019 do 01/03/2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ana Baričić, direktor@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

www.razvoj.gov.hr

 

 

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 05.09.2018.godine započela je provedbu EU projekta:

„Razvojem inovativnog proizvoda do veće konkurentnosti tvrtke te briga o okolišu“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03

 

Sažetak:

Marex Elektrostroj je tržišni lider u proizvodnji priključnih energetskih ormarića vrhunske kvalitete za marine i autokampove. Tvrtka je na hrvatskom tržištu prepoznata kao pouzdan partner s proizvodima vrhunske kvalitete, što dokazuje i podatak da se priključni energetski ormari tvrtke danas nalaze u 85% hrvatskih marina. Tvrtka kontinuirano prati svjetske trendove u marinama, lukama i kampovima te neprestano usavršava kvalitetu proizvoda kako bi se odgovorilo na neprestane promjene u tehnologiji te udovoljilo visokim zahtjevima i željama korisnika.

Priključni ormari neophodni su u svakoj marini, kampu ili lučkoj kapetaniji (kupci - ciljana tržišta) te objedinjuju funkciju priključenja s postojeće niskonaponske mreže i mjernog mjesta za plovila i kamp kućice. Marex Elektrostroj u mogućnosti je napraviti priključni ormar u potpunosti prema željama i potrebama kupca – brojem te vrstom priključaka, traženim materijalom izrade, vizualnim izgledom ormara (boja, logo marine/kampa), načinu obračuna potrošnje – što je konkurentska prednost tog proizvoda. Ovisno o instaliranoj snazi te broju priključaka za opskrbu električne energije i vode ormarići mogu biti različite izvedbe (različiti u dimenzijama i dispoziciji pojedinih komponenata u ormariću). Neovisno o specifikacijama pojedinog ormarića, načinu nadzora/kontrole ili komunikacijskog umrežavanja ormarića, upravljačka elektronika i distribuirana jedinica izvedena je na jednaki način. Upravljačka elektronika čini sustav za prikupljanje podataka o korisnicima i potrošnji pojedinog priključka te upravljanja distribuiranom jedinicom. Distribuirana jedinica je uređaj s ugrađenim ulazima i izlazima, tipkama, signalizacijom te uređajem za komunikaciju na kratke udaljenosti (engl. Near-field communication device, NFC uredaj). 

Razvojem novih tehnologija na tržištu raste potražnja za uređajima koji u realnom vremenu mogu omogućiti kontrolu potrošnje, ispravnosti priključka i brzi odaziv u slučaju incidenta.

Potražnja je u kontinuiranom porastu i potječe od obje strane – kupca proizvoda (marine, kampovi) i od strane krajnjeg korisnika (krajnjeg kupca energenta u marini i kampu). Marex Elektrostroj provedbom ovog projekta omogućiti će zadovoljavanje te potražnje. Naime, tehnološke karakteristike današnjih ormarića dovele su do mogućnosti razvoja usluge centralnog nadzora, što bi kupcima bilo od velikog značaja u poslovanju. Svrha nadzora je pružanje i prikupljanje podataka svih manjih cjelina tako da se upravljanje korisničkim računima može izvoditi sa centralnog računala. U tom slučaju, centralno računalo može prikazivati trenutno stanje svakog ormarića te prikupljene statističke podatke. Kako bi predložena usluga bila moguća, potrebno je komunikacijskom vezom spojiti sve Master ormariće sa centralnim računalom te izraditi recepcijski softver za nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode, što će se ostvariti u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te pomoću ovog projekta.

Razvoj i izrada navedenog recepcijskog softvera koji će omogućiti umrežavanje te nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode kupcima će omogućiti efikasnije poslovanje, a Marex Elektrostroju daljnje učvršćivanje pozicije lidera u proizvodnji priključnih ormarića na hrvatskom tržištu. Obzirom da se tvrtka sve više orijentira na međunarodno tržište, razvoj takvog inovativnog proizvoda omogućiti će veću konkurentnost tvrtke i na europskom i globalnom tržištu, što će u konačnici rezultirati većim izvozom i većim prihodom tvrtke.

 

Razdoblje provedbe projekta: 05.09.2018. do 04.12.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 125.000,00 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  100.000,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 75.000,00 Kn

 

Ciljevi projekta su:

-   Novi proizvod „ Recepcijski softver – Harbour Commander“ kao intelektualno vlasništvo tvrtke

-   Zadržavanje pozicije tržišnog lidera u zemlji  te pozicioniranje tvrtke kao regionalnog lidera

    te konkurentne tvrtke na europskom i globalnom tržištu u ovom segmentu proizvodnje

-   Povećani prihod od prodaje s tendencijom rasta prihoda od prodaje u inozemstvu

-   Povećani obim proizvodnje i broja zaposlenika

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

https://prvih25.hr/inovativna-i-ekoloska-energetska-opskrba-marina-i-kampova/

https://youtu.be/Nvm0V1ssI3k

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 01.09.2017.godine započela je provedbu EU projekta:

„ Povećanje konkurentnosti uvođenjem certificiranih proizvoda – Marex Elektrostroj d.o.o. “

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Certifikacijom proizvoda do tržišta K.K.03.2.1.08

Sažetak:

Tvrtka ima 30 zaposlenih, stručnjake za projektiranje, proizvodnju i nadzor, potrebne suglasnosti za obavljanje poslova, te je uvela standarde upravljanja kvalitetom i posebnu pažnju posvećuje zaštiti okoliša. Tvrtka već dugi niz godina ostvaruje dobre rezultate što je potvrda kvalitete proizvoda i usluga te kontinuirane prisutnosti na tržištu.

Glavni proizvod tvrtke Marex elektrostroj je priključni energetski ormar namijenjen za opskrbu strujom, vodom, telefonom i TV/SAT u marinama i lukama, autokampovima te apartmanskim naseljima te moraju zadovoljiti visoke standarde kvalitete i sigurnosti. Izrađuju se iz 4 vrste materijala, ovisno o potrebama kupaca: betona, poliestera, inoxa (inox ormari mogu se elektrostatski plastificirati u željenu boju) i kamena. Ormari se opremaju prema zahtjevu kupca a izrađuju se prema normama - kampovi: HRN HD 384.7.708 S2 i marine: HRN IEC 60364-7-709.

Proizvodni program se temelji na izradi visokokvalitetnih proizvoda prilagođenih individualnim potrebama kupaca. Glavno tržište prodaje je domaće tržište. Glavni kupci proizvoda i usluga su marine, kampovi, komunalna društva i lokalna samouprava koja želi pored energetski učinkovitih uređaja i funkcionalnosti svojim korisnicima i građanima pružiti i jedinstveni vizualni doživljaj.

Misija tvrtke je stvaranje visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji osvajaju povjerenje i sigurnost kupaca. Dugoročni cilj tvrtke je ojačati tržišnu poziciju u zemlji, te iskoristi priliku na tržištu koja se otvara kroz rastuće investicije u turizmu, komunalnoj infrastrukturi i građevinarstvu i izaći s proizvodima na međunarodno tržište.

Svrha projekta je, sukladno misiji tvrtke, certificiranje vlastitih proizvoda sa CE oznakom čime će tvrtka potvrditi da su proizvodi kontinuirane kvalitete i sigurnosti te da su usklađeni sa europskim normama koje su propisane usklađenim zakonodavstvom Zajednice , čime će se omogućiti pristup jedinstvenom europskom tržištu kao i pristup ostalim stranim tržištima. Navedenim se povećava konkurentnost tvrtke te se osigurava povjerenje kupaca kojima će se transparentno osigurati potvrda o kvaliteti proizvoda.

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. do 01.09.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 691.625,00 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  553.300,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 470.300,00 Kn

 

Ciljevi projekta su:

 

- Označavanje CE oznakom 17 proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana

- Povećanje ukupnog prihoda

- Povećanje izvoza

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

Linkovi:

Zadarski list

Radio Zadar

Zadarski list

Zadarski list

 

„Usluga dizajna, izrade i postavljanja informacije na web stranicu“ sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt: Povećanje konkurentnosti uvođenjem certificiranih proizvoda – MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. (K.K.03.2.1.08.0009). Sadržaj materijala isključiva je odgovornost korisnika MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O.

 

Tvrtka Marex elektrostroj d.o.o. 06.06.2017.godine započela je provedbu EU projekta:

„Povećanje međunarodne konkurentnosti i izvoza kroz nastupe na međunarodnim sajmovima “

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova K.K.03.2.1.07

Sažetak:

Znajući kako je za razvoj i dugoročni opstanak tvrtke potrebno širiti se na međunarodna tržišta, tvrtka je odlučila nastupima na sajmovima prezentirati svoju tvrtku, odnosno proizvode i usluge potencijalnim partnerima i kupcima.

U okviru projekta  „Povećanje međunarodne konkurentnosti i izvoza kroz nastupe na međunarodnim sajmovima “ Marex elektrostroj d.o.o. će izlagati na najvećem sajmu nautike na svijetu METSTRADE (2017. i 2018. g.) čime će stvoriti preduvjet za povećanje izvoza i ukupnog prihoda.

Djelatnost tvrtke Marex elektrostroj indirektno se oslanja na poslovanje turističkog sektora, posebice nautičkog turizma, stoga je izlazak na međunarodno tržište dobar korak u svrhu postizanja dugoročne opstojnosti i razvoja tvrtke.

Razvoj nautičkog turizma mora pratiti suvremena infrastruktura marina i luka, a upravo su one ciljano tržište tvrtke jer se moraju prilagoditi globalnim kretanjima i neprestano se prilagođavati novim tehnologijama, željama i preferencijama korisnika te općenito promjenama i trendovima na svjetskom tržištu.

Visoko kvalitetni proizvodi, stručni zaposlenici, dugogodišnje iskustvo te mogućnost prilagodbe proizvoda prema željama kupaca garancija su uspjeha na međunarodnim tržištima.

Širenje na međunarodno tržište zahtijevati će proširenje obima proizvodnje, što Marex elektrostroj svojim proizvodnim i ljudskim kapacitetima može ostvariti.

Povećani obim proizvodnje generirati će veće prihode i dobit koja će se nadalje ulagati u rast i razvoj tvrtke, a to će rezultirati većom konkurentnošću tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu i omogućiti realizaciju glavnog cilja tvrtke - dugoročan razvoj te time i opstojnost tvrtke.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.06.2017. do 06.01.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 272.475,12 Kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:  252.300,12 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 214.445,32 Kn

 

Ciljevi projekta su:

 

- Povećani prihod od prodaje u inozemstvu

- Povećani obim proizvodnje i broja zaposlenika

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: direktor@marex-es.hr ; tatjana.beneti@marex-es.hr

Tel.:+385(0)23/343-174

Fax.: +385(0)23/340-157

Franje Krežme 6

23000 Zadar, Hrvatska

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

Linkovi:

http://www.marex-es.hr/hr/novosti/odrzana-pocetna-konferencija-za-projekt-povecanje-medunarodne-konkurentnosti-i-izvoza-kroz-nastupe-na-medunarodnim-sajmovima

Zadra Nova

057 info

Narodni list

Marina World UK (page 42 and 49)

Mingo hr