HARBOUR COMMANDER CLOUD06.10.2022.

Harbour Commander Cloud je Marexov sustav za upravljanje opskrbom električnom energijom i vodom u marinama i lučkim upravama. Ormarići su povezani na internet, mogu biti međusobno umreženi žičnom ili bežičnom vezom ili mogu imati pojedinačnu vezu na internet, npr. preko podatkovne SIM kartice. Priključcima se upravlja na daljinu pomoću mrežne aplikacije. Baza podataka pohranjena je na cloudu. Aplikaciji se pristupa pomoću pametnog telefona, tableta ili računala koji imaju pristup internetu. Razlikuju se administratorska aplikacija za djelatnike na recepciji, administratorska aplikacija za mornare i klijentska aplikacija za nautičare. Za prijavu u aplikaciju potrebno je korisničko ime i lozinka.

Ključne značajke administratorske aplikacije:

- interaktivna mapa s prikazom ormarića

- pregled ormarića (prikaz ormarića s trenutnim statusom priključaka, prikaz svih aktivnih i neaktivnih sesija te daljinsko uključenje/isključenje priključka)

- pregled korisnika (pretraga prema brodu, imenu, prezimenu, e-mailu, prikaz sesija s početnim i završnim stanja brojila, trajanjem i potrošnjom, kredit, postavke prepaid/postpaid, tarife, ograničenje priključaka itd.)

- pregled alarma (prikaz aktivnih alarma i prikaz alarma kroz povijest)

- pregled statistike i analiza (pregled ormarića prema potrošnji, pregled korisnika prema potrošnji, pregled priključaka prema potrošnji)

- postavke (tarife, online plaćanje i ograničenja korištenja priključka)

Ključne značajke klijentske aplikacije:

- uključivanje/isključivanje priključka skeniranje QR koda na ormariću

- prikaz detalja i prošlih sesija

- online plaćanje

Plaćanje utroška električne energije i vode moguće je u prepaid i postpaid varijanti.

Kod prepaid načina, korisnik prvo treba uplatiti određenu svotu novca na račun, što može napraviti online ili sredstva može uplatiti izravno na recepciji.

Kod postpaid načina, korisnik može najprije koristiti priključke struje i vode, a po završetku boravka u marini izvršava uplatu. Uplata se također može izvršiti online ili izravno na recepciji.