Komisija za licenciranje Hrvatske obrtničke komore izdala društvu Marex Elektrostroj licencu za prijem naučnika radi izvođenja nastave i vježbi naukovanja u zvanju Majstor bravar. 20.11.2019.

U uvjetima brze globalizacije i zahtjevima za maksimalnu poslovnu učinkovitost, uključivanje gospodarstva, odnosno trgovačkih društava i obrtnika u obrazovanje učenika – pokazalo se kao apsolutna nužnost. Izobrazba na radnom mjestu pridonosi radnom osposobljavanju mladih ljudi i njihovom efektnijem snalaženju u poslovnoj okolini. Iz istog je razloga u hrvatsko zakonodavstvo uvedena mogućnost naukovanja, odnosno dugotrajnog perioda učenja koje se izmjenjuje na radnom mjestu i u obrazovnoj ustanovi. Na isti način, omogućeno je naučniku da bude ugovorno vezan za subjekte gospodarstva i dobiva za svoj rad naknadu, dok subjekti gospodarstva preuzimaju odgovornost za osposobljavanje naučnika – koje istog dovodi do usavršavanja u određenom zanimanju.

Tvrtka Marex Elektrostroj zadovoljila je sve preduvjete, u vidu opremljene radionice, osiguranja mjera higijensko-tehničke zaštite pri radu i zaštite okoliša te propisane sanitarne standarde.

Osim navedenog, tvrtka je investirala u obrazovanje tri svoja djelatnika koji su, pohađajući eksterne radionice i predavanja, položili i stekli Potvrde o položenom majstorskom ispitu u zvanju bravar, a koji će samo naukovanje provoditi. Slijedom svega navedenog,  Marex Elektrostoj je uspješno ishodio licencu Hrvatske obrtničke komore za prijam naučnika u zvanju Majstor bravar.

Navedenim dobrovoljnim sudjelovanjem u obrazovanju, tvrtka Marex Elektrostroj, u skladu s vizijom njezinih vodećih ljudi, prilazi korak bliže postajanju društveno odgovornim poduzetnikom putem ostvarivanja dobrobiti za širu zajednicu, s naglaskom na najmlađe članove društva.