Tvrtka Marex Elektrostroj novi je, ponosni nositelj prava uporabe znaka kvalitete Hrvatske gospodarske komore ''Hrvatska kvaliteta''!19.11.2019.

Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: HGK) je prije više od dvadeset godina pokrenula proces stvaranja znakova kvalitete ''Hrvatska kvaliteta'' i ''Izvorno Hrvatsko'', s krajnjim ciljem promoviranja i podizanja svijesti potrošača Republike Hrvatske, kao i stranih potrošača o visokoj kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga. Znakovi kvalitete HGK intelektualno su vlasništvo HGK, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a zaštićeni su i na europskoj razini u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization).

Stoga je biti nositeljem znaka ''Hrvatska kvaliteta'', veliko priznanje Marex Elektrostoju da proizvodi tvrtke objektivno udovoljavaju standardima inventivnosti, kontinuiteta i dugogodišnje tradicije te razini kvalitete koja je viša od kvalitete utvrđene zakonodavnim okvirom i normama za iste vrste i kategorije proizvoda. Znak ''Hrvatska kvaliteta'' je priznanje najvišeg stupnja, koje potrošačima jamči da je riječ o proizvodima koji predstavljaju i sam vrh kvalitete svjetske ponude.

Više informacija o samom znaku kvalitete ''Hrvatska kvalitete'' i prezentaciji tvrtke Marex Elektrostroj u sklopu istih, potražite na https://znakovi.hgk.hr/proizvod/prikljucni-energetski-ormari/.