Zamjena žetonjeri na kovanice17.10.2022.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22 i 88/22 koji je na snazi od 15.7.2022.g) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 85/22 koji je na snazi od 22.7.2022.g), euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.

Tvrtka Marex Elektrostroj d.o.o. trenutno ima tri modela preinake tuša na kovanice koje može ponuditi:

1.       Zamjena žetonjera na kovanice HRK sa žetonjerama na kovanice EUR (u ovom slučaju trebate odlučiti da li želite koristiti kovanice od 20 centi, 50 centi, 1 euro ili 2 eura)

2.       Zamjena žetonjera na kovanice HRK sa žetonjerama na žetone (u ovom slučaju biste prodavali žetone)

3.       Zamjena prednje maske tuša sa maskom  s dva tipkala (u ovom slučaju ne biste naplaćivali vodu korisnicima)

Cijena po modelu:

1.       1.290,00  kn/po tušu + PDV – 2 žetonjere na kovanice EUR koje Vam pošaljemo kurirskom službom, a Vi ih možete sami zamijeniti (uz žetonjere šaljemo i detaljne upute za zamjenu).

2.       1.565,00 kn /po tušu + PDV  - 2 žetonjere na žetone i 50 žetona koje Vam pošaljemo kurirskom službom, a Vi ih možete sami zamijeniti (uz žetonjere šaljemo i detaljne upute za zamjenu).

3.       970,00 kn /kom + PDV - prednja maska s dva tipkala, koje Vam pošaljemo kurirskom službom, a Vi ih možete sami zamijeniti (uz masku šaljemo i upute za zamjenu).

Izrazito je važno da nas kontaktirate do 31.10.2022 telefonski ili putem e-maila te iskažete interes za neki od ponuđenih modela.

Ukoliko odaberete kovanice na EUR važno je iskazati i apoene koje bi koristili. Iskaz interesa Vas NE OBVEZUJE na kupnju proizvoda već nama daje povratnu informaciju kako bi mogli osigurati dovoljne količine žetonjera da pravovremeno zadovoljimo Vaše zahtjeve. S obzirom na trenutnu situaciju na tržištu, probleme u distribuciji i probleme pri nabavi komponenti ne možemo garantirati pravovremenu isporuku u slučaju kasne narudžbe.

Kontakt za iskaz interesa: Nikolina

E-mail: nikolina.pedisic@marex-es.hr

Tel: 023/340-016

Mob: +385 91 3410 112